petak, 21 Juli 2017

sadaka5N
a oglasnoj ploči u jednoj ulici zalijepljeni su oglasi sljedećeg sadržaja:
Izgubljeno 200 džunejha (valuta u Egiptu), ko ih nađe neka ih dostavi na tu i tu adresu, sprat taj, broj stana taj...moja primanja su jako mala i potreban mi je taj novac, nemam čime kupiti hljeb.

Jedan čovjek odluči da se predstavi kao da je našao novac, izdvoji svoj novac i ode na adresu.

Starija žena, koja je bila na adresi, gorko je plakala i kazala: Sinko, ti si dvanaesti koji mi donosi 200 džunejha i govori da ih je baš on našao. 
Molim te, uništi tu obavijest, ja niti znam pisati niti sam to napisala.

Onaj ko želi uraditi dobro djelo, naći će načina da to i uradi!

prof. Haris Hećimović