Cute little muslim baby holing Holy Quran1Za svaku od navedenih metoda (savjeta) potrebno je 10-15 minuta. Na svim savjetima treba biti ustrajan i oba roditelja se moraju potruditi kako bi u srce svog dijeteta usadili ljubav prema Kur'anu, s tim da je majka puno odgovornija jer od same trudnoće pa do sredine njegovog djetinjstva, ona je najviše vezana za njega (dijete) a i ono za nju.

Prva dva savjeta su vezani za majku i njen period trudnoće i dojenja:

1) Dok si u stanju trudnoće, slušaj učenje Kur'ana. Dijete dok je u stomaku svoje majke, osjeća njenu tugu, radost, bol, osječa njene duševne promjene zato kod slušanja Kur'ana, trudnica osječa potpunu smirenost. Njeno slušanje Kur'ana dopire do njene bebe u stomaku. Svakodnevno slušanje Kur'ana pa makar i na kratko, učinit će tebe kao trudnicu odmornom a tvojoj bebi će pružiti užitak i odmor za njenu dušu.

2) Slušaj Kur'an u stanju dojenja. Poznato je da dijete kad dođe na ovaj svijet, da mu se razvijaju osjetila sluha, vida...Dijete čuje sve šta se dešava oko majke, pa neka ujutro i naveće po pet minuta sluša majka Kur'an dok dijete doji, bit će dovoljno. Neki kažu da će bolje kasnije da pamti Kur'an.

3) Neka roditelji pred svojim dijetetom Kur'an uče naglas. Uljepšaj učenje Kur'ana pred njim, da te vidi, da vidi tvoje osjećaje i tvoju brigu prema Kur'anu. Nemoj učiti Kur'an kad dijete zaspe ili kada se ode igrati, dobro, ponekad mora da bude tako, ali uglavnom uči Kur'an pred djetetom.

4) Kada malo odraste, kupi mu i pokloni Kur'an. Objasni mu vrijednost te hedije, neka je čuva, voli, poštuje, čuva na visokom i čistom mjestu, neka je poljubi kad zaželi..

5) Obećaj mu kad završi učenje jednog džuza, da ćeš mu pozvati prijatelje i napraviti malu proslavu uz kupovinu nekog poklona. A kad završi čitav Kur'an, napravi veliku proslavu u nekom restoranu uz tortu, prijatelje, učiteljice, poklone...

6) Pred spavanje mu pričaj priče koje se nalaze u Kur'anu. Nemoj opširno, nego skraćeno uz objašnjenje važnosti tih priča kroz historiju čovječanstva. Recimo priča o Jusufu, a.s ili Musau, a.s i druge.

7) Ako tvoje dijete ima braću i sestre, napravi jedno malo takmičenje u učenju napamet kraćih sura, gdje ćeš obezbijediti nagrade za osvojena mjesta i utješne nagrade drugima. Ako nema, onda iz komšiluka ili rodbine napraviš slično takmičenje.

8) Nabavi mu razne učače Kur'ana sa predivnim glasovima da dijete uživa u slušanju Kur'ana. Nabavi mu CD-ove i sl.

9) Kupi mu neki MP3 i na njemu recimo džuz Amme, neka ga ponavlja i sluša do škole i nazad.

10) Snimi njegov glas dok uči Kur'an i pohavli ga kako lijepo i tečno uči, bez obzira na greške.

11) Upiši ga u halke Kur'ana u džamiji.

12) Podstići ga da se prijavljuje na takmičenja iz Kur'ana.

13) Podstići ga da bude Imam u namazu u kući, jer on zna najviše Kur'ana napamet.

Molim Allaha, s.w.t da našu djecu učini hafizima i onima koji će raditi i živjeti po Kur'anu. AMIN!

Saudin Cokoja