ponedjeljak, 28 Septembar 2020

muslim mother2Otkrili su da djeca koju se dojilo intenzivno u prva tri mjeseca te ona koju se dojilo i cijelu prvu godinu imaju veće rezultate na testovima za oko 5,9 bodova.Sve je više dokaza da djeca koju su majke dojile postaju inteligentnija od djece koja su hranjena umjetnim mlijekom, tvrde naučnici 
s kanadskog sveučilišta. Oni su testirali 14.000 djece u dobi od 6 godina i utvrdili da bolje rezultate na testovima inteligencije postižu djeca hranjena majčinim mlijekom. Međutim, naučnici nisu sasvim sigurni ima li to direktne veze s majčinim mlijekom ili dojenjem, no kažu da dojenje majčinim mlijekom povećava kognitivni razvoj djece.

Otkrili su da djeca koju se dojilo intenzivno u prva tri mjeseca te ona koju se dojilo i cijelu prvu godinu imaju veće rezultate na testovima za oko 5,9 bodova. Istraživači kažu i da dojenje može povećati verbalnu inetrakciju između majke i djeteta, što također povoljno utječe na daljnji razvoj djetetovih sposobnosti.

Stoga dodaju da bi trebalo više promovirati dojenje, ako ni zbog čega drugog, onda zbog zdravlja. Liječnici ističu da dojenje potpuno zadovoljava prehrambene potrebe djeteta u prvih šest mjeseci kada, osim majčina mlijeka, djetetu treba početi nuditi i drugu hranu. Nijedno umjetno (adaptirano) mlijeko još ne može kvalitetom nadomjestiti majčino.

Ono je lahko probavljivo i vrlo hranjivo, a tijekom dojenja omogućava uspostavljanje izuzetnog kontakta između majke i djeteta. U tom razdobolju između njih se uspostavljaju prvi "dijalozi". Liječnici tvrde da su djeca koju se dojilo zdravija te manje izložena alergijama i gojaznosti u kasnijim godinama.

"Čovjeku smo oporučili da bude poslusan roditeljima svojim. Majka ga njegova nosi i i njezino zdravlje trpi, a i njegovo dojenje je dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se sve vratiti"! (Lukman 14)