petak, 26 Februar 2021

sala 1 aprilNažalost, jedan negativan običaj kojeg su muslimani preuzeli od nevjernika je i učestvovanje u prvoaprilskoj šali/laži.

Tako ćemo naći da velik broj ljudi u tom danu izmišlja laži, samo kako bi nekoga prevarili ili iznenadili.

Više je faktora koji čine strogo zabranjenim učestvovanje u prvoaprilskoj šali/laži:

- Oponašanje nevjernika, a Allahov Poslanik je kazao: „Onaj ko oponaša jedan narod njemu i pripada“;
- Laž, bez obzira da li se izrekla sa namjerom da se neko iznenadi ili nasmije ili sa nekom drugom namjerom, islamom je strogo zabranjena, i o tome postoje mnogi hadisi;
- Na taj način se u jednom društvu širi nemoral i nepovjerenje.

Islamski učenjaci su već odavno ukazali na opasnost ovog nevjerničkog običaja i na zabranu učestvovanja u prvoaprilskoj laži/šali iz razloga koje smo prethodno spomenuli. Na čelu kolone učenjaka koji su se oglasili po tom pitanju je šejh Muhammed Salih Usejmin a zatim šejh dr. Salih Fewzan i dr.

Zbog svega navedenog, dragi moji Bošnjaci, ne dopustite sebi da učestvujete u tom nevjerničkom običaju koji sa islamom nema ništa, a koji je čak šta više zasnovan na laži koja je u islamu strogo zabranjena.

Podučite svoju djecu da muslimani nemaju sa prvoaprilskom šalom/laži ništa, i da to nema nikakve veze sa vjerom, niti moralom.

Allah molim da nam istinu pokaže istinom i omili njeno slijeđenje, a da nam neistinu pokaže neistinom i omzne njeno slijeđenje.

Allahumme, amin.

Mr.Elvedin Pezić