srijeda, 30 Septembar 2020

kadrSvi znamo važnost i veličinu ove noći. Ova blagoslovljena noć je bolja od hiljadu drugih mjeseci u kojima nema noći Lejletu-l-kadr. Njenu veličinu opisao je Uzvišeni Allah riječima: Mi smo ga (Kur’an), počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš, šta je ta noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El-Kadr, 1-5)

Noć Kadr, je također slikovito opisao i Poslanik, s.a.v.s., u velikom broju hadisa, koje, nažalost, često i ne čitamo sa razumijevanjem. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku." (Ibn Madže, hadis je hasen-sahih.)

U drugom hadisu, kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., navodi se da je Poslanik, sa.v.s., rekao:" Ko noć Kadra provede klanjajući namaz, vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Allaha, biće mu oprošteni raniji grijesi. (Buhari i Muslim)
U ovom tekstu, nećemo objašnjavati i navoditi dokaze i pojašnjenja uleme o tome kada je tačno noć Lejeltu-l-kadr. Zadovoljit ćemo se navođenjem Poslanikove, s.a.v.s., preporuke da je vjernik treba tražiti u zadnjoj trećini ramazana, i to u neparnim noćima. Zašto bi se posvetili ibadetu samo jednu noć (21., 23., 25., 27., 29.), kad to možemo i u ostalim (svim) neparnim noćima. Prenosi se od naše majke, Aiše, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:"Trudite se tražeći noć Lejletu-l-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana." (Buhari i Muslim)

Ovom prilikom, želimo spomenuti tri važna i veoma poučna savjeta od šejha Saliha el- Megamisija, kad je u pitanju noć Lejletu-l-kadr.

1) Od početka mjeseca ramazana, u svojim dovama molite Allaha da vas učini od onih koji će provesti noć Lejletu-l-kadr u ibadetu (noćnom namazu). Dakle, u svojim dovama, posebno dovama pred iftar, kad se dova postača ne odbija, molite Allah da budete od onih koji će pronaći Lejletu-l-kadr.

2) Nemojte da propustite obavljanje jacije i sabah-namaza u džematu tokom mjeseca ramazana, a posebno zadnjih deset dana. Jer onaj koji izgubi osnovu, neće mu koristiti druge stvari.

3) Obavljajte noćni namaz tokom mjeseca ramazana, pa makar dva rekata a intezivirajte ga u zadnjih deset dana. Budite od onih koji poslije ikindije namaza počnu razmišljati i tražiti milost od Allaha da noć kadarsku provedu u noćnom namazu. Budite kao onaj ko kuca na vrata s nadom da će se otvoriti.
Molimo Allaha da nas počasti vrijednostima ove noći, noći u kojoj je počela objava Kur’ana Časnog i noći kad se veliki broj meleka zajedno sa Džibrilom, a.s., spušta na Zemlju. Budimo od onih, koje će meleci naći na namazu, u učenju Kur’ana, zikru, dovi, sadaki. Amin!

Saudin Cokoja, prof.