nedjelja, 20 Januar 2019

ramazan88
Upitan je šejh Šenkiti: "Šta preporučujete od djela, ibadeta, da s njima vjernik dočeka ramazan, Mjesec mnogobrojnih ibadeta (kako bi ustrajao u njima)?"

Odgovorio je: "Najbolje sa čime vjernik može dočekati Mjesec mnogobrojnih ibadeta jeste mnogobrojni istigfar-često traženje oprosta za grijehe jer su grijesi razlog izostajanja Allahove podrške.
I Allah kada omogući nekome da mnogo čini istigfar, to je znak da mu želi dobro."

prof.Hajrudin Ahmetović
_________________________________________________________________

Od osnovnih oblika izražavanja istigfara su riječi: "Estagfirullahe ve etubu ilejhi" i "Estagfiruke ve etubu ilejke".
(Prenosi ih Ebu Davud u hadisima)

Prenosi se od Šeddada ibn Evsa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji istigfar je da rob kaže: Allahumme ente Rabbi, ve ene abduke, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduke, asbahtu ala ahdike ve v'adike mestet'atu, euzu bike min šerri ma san'etu, ve ebu'u leke bi ni'ametike alejje, ve ebu'u leke bi zunubi, fagfir li innehu la jagfiruz-zunube illa ente. 

(Allahu moj, Ti si moj Gospodar a ja sam Tvoj rob, nema božanstva osim Tebe, Ti si me stvorio a ja sam Tvoj rob, osvanuo sam na ugovoru i obećanju prema tebi koliko sam u stanju, utječem ti se od zla kojeg sam počinio, priznajem Ti Tvoje blagodati prema meni, i priznajem Ti svoje grijehe, oprosti mi jer zaista ne prašta grijehe niko osim Tebe)". 
(Buharija)

Allah u Kur'anu kaže: “i govorio im je: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati, i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati. ’” 
(Nuh, 10-12)

Rekao je Poslanik, alejhis-selam: 

 „Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!“ (Muslim)