petak, 25 Septembar 2020

sadakaaaSjedim sinoć poslije iftara sa ahbabom i jednim hairli insanom.

Ahmet se zove. Tek sam ga upoznao, a već mi je srcu mio. Priča tako Ahmet kako on, sa jednom užom grupicom ljudi, ide po našoj šeher Bosni i čini hajrat. Obilaze ugrožene, siromašne, iznemogle. Počeli su s tim hajratima od nemilih poplava prije nekoliko godina.
I tako su došli do jedne porodice koja je teško živjela. Dijete, dječak je bio invalid u kolicima. Upitao ga Ahmet: "Šta hoćeš da ti kupim?" A dječak šuti. Stidan. Povučen sam od sebe.
Mati, koja plače u obližnoj kuhinji mu govori: "Reci čovjeku šta ćeš da ti kupi?" 
Ahmet ga ponovo upita: "Šta hoćeš da ti kupim?" 
A znate li šta je dječak odgovorio? Koji je lego set poželio? Koju seriju plej stejšna? Koja brda čokolada i slatkiša?
Nije to poželio...nije to tražio...samo je rekao:
"KUPI MI JAJA ZA 2KM." 

"pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!" (Ar-Rahman, 55:13)

Edib Smolo

_______________________________________________________

Uzvišeni je rekao: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve!“ (El-Bekareh, 268)Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, je rekao: „Onaj koji se bude brinuo o udovicama i siromasima je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja a danju posti!“ (Buharija i Muslim)

Takoðer je rekao: „Meðu najvrijednija djela spada i to da razveseliš svoga brata vjernika, ili da vratiš njegov dug, ili da ga nahraniš hljebom!“ (El-Bejheqi, sahih)

Uzvišeni Allah je rekao: „I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego što nekom od vas smrt doðe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!” Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov doðe; a Allah dobro zna ono što vi radite.“
(El-Munafikun, 10, 11)