petak, 25 Septembar 2020

kadrDa li je sutra lejletu-l-kadr?

Kod nas je prihvaćeno mišljenje i čak se stavlja na vaktije da je Lejletul-kadr dvadeset i sedme noći ramazana, iako vjerodostojne predaje ne spominju eksplicitno koja je to noć, jer na osnovu predaja Lejletul-Kadr bi mogla biti: 21., 23., 25., 27. i 29. noći ramazana a ne samo 27. noć.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

- ”Tražite Lejletul-kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.” (Tirmizi; šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

- ”Tražite noć Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” (Buharija i Muslim)

Učini neparne noći zadnje trećine ramazana kao kao da je svaka lejletu-l-kadr i nećeš je mimoići, inšallah.

prof.Abdullah Mujić