utorak, 25 Septembar 2018

muslima65Sestro/kćerko, upravo tebi sam posvetio ovaj tekst.

Tebi koja činiš polovinu muslimanskog društva, i rađaš i odgajaš drugu polovinu. Tebi zbog koje je Poslanik poveo rat protiv jevrejskog plemena Benu Kajnuka, a halifa Mu'tesim protiv kršćana. Tebi kojoj je islam dao posebno mjesto i pažnju. Želim te podsjetiti na jedan islamski propis, koji ti vjerovatno nije nepoznat, a tiče se tvoje časti i čednosti, i objavljen je, slučajno ili ne, u suri En-Nur - Svjetlost. Svi su Božiji propisi svjetlost, ali ovaj propis je i svjetlost i objavljen je u suri Svjetlost.

Naime, Allah je u suri Svjetlost propisao/naredio muškarcima i ženama da obaraju poglede svoje a ženama da ukrase svoje pokazuju samo pred mahremima, maloljetnom djecom, impotentnim muškarcima i ženama. Šta misliš, cijenjena sestro/kćeri da li je objavljivanje privatnih fotografija, koje cijelom svijetu pokazuju tvoju ljepotu i ukrase u skladu sa ovim "svjetlim" propisima? Da li je to čuvanje/skrivanje/vrijednovanje ljepote, koju je islam namjeravao spomenutim propisima, ili je to njeno obezvrjeđivanje i profaniranje? Da li se pokazivanje našminkanog i ukrašenog lica u skladu sa stidom i čednošću koji su uvijek krasili ženu muslimanku, ili bi trebali da je krase? Neću te podsjećati na opasnost urokljivog oka, sihra spajanja i razdvajanja i zloupotrebe tvojih fotografija. Neću te podsjećati na tvoju ključnu/nezamjenjivu ulogu u odgoju budućih naraštaja i efekat koji tvoji javni postupci ostavljaju upravo na te naraštaje. Neću te također podsjećati na štetnost hemijskih preparata kojima ukrašsvaš svoje lice. Ti si svjetlost, dragulj, biser i ponašaj se u skladu sa tim.

Molim Allaha da mene i tebe uputi na ono što će nam donijeti dobro na ovom i budućem svijetu.

mr.Semir Imamović