srijeda, 18 Juli 2018

 kisa5KIŠNE DOVE

1.”Allahumme-skina gajsen mugisen, meri‘en muri‘an, nafi’an gajre darrin, ‘adžilen gajre‘adžilin”
-Allahu, spusti nam posvuda obilnu kišu, prijatnu i plodnu, korisnu i neštetnu, što brže i bez odlaganja. ( D )

2.”Allahumme egisna!” (3x)
– Allahu, kišu nam obilnu spusti! Kišu nam obilnu spusti! Kišu nam spusti, molimo Te! ( K )

3.”Allahumme-ski ‘ibadeke ve behaimeke, venšur rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjite”
– Allahu, kišom obilnom napoji Svoje robove i Svoj životinjski svijet! Raširi milost Svoju i oživi ovu Svoju zamrlu zemlju! ( D )