srijeda, 18 Juli 2018

mitoSvima onima koji uzimaju mito, darove i poklone za već plaćene poslove, ili primaju dvije plaće za isti posao, jednu službenu a drugu privatnu, ili u radnom vremenu obavljaju svoje privatne poslove, ili koriste inventar državnih firmi za privatne potrebe i poslove, hadis za razmišljanje:


"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio je čovjeka koji se zvao Ibn Lutejbe na prikupljanju zekata od plemena Benu Sulejm. Kada je došao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je od njega da mu položi račun za prikupljena sredstva, a on je rekao:
"Ovo je vaše, a ovo su meni ljudi dali kao hediju." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Zašto nisi sjedio u kući svoga oca i majke, i čekao da ti dođe poklon, ako si iskren u tome što tvrdiš."
Zatim se popeo na minber, zahvalio Allahu i pohvalio Ga onako kako Mu dolikuje, i rekao: "Postavim nekog od vas na neki posao, koji mi je Allah povjerio, a zatim dođe i kaže: ovo je vaš imetak, a ovo su meni dali kao hediju. Zašto nije sjedio u kući svoga oca i majke i čekao da mu dođe njegova hedija. Tako mi Allaha, niko neće uzeti ono što mu ne pripada, na šta nema pravo, a da to neće nositi na Sudnjem danu (kao teret)...." (Buharija, 6578)

mr.Semir Imamović