petak, 18 Oktobar 2019

kabaUSHIĆENJE GLEDANJEM PRVI PUTA U KJABU

Kakav je prvi susret s Kabom? Ovo niko opisati ni dočarati ne može. Ovo se samo doživjeti može. Svako ima svoj susret i svoj doživljaj! Zato što se u tom prvom susretu s Kabom i našim prvim pogledom na nju, osjeti neka vrsta veličanstvenosti u srcu i osjećajem kao da se gleda u njenog Gospodara. Tada se hadžija nada da, kako sada zorno i jasno gleda časnu Kabu, da će, isto tako, jednoga dana gledati u Allaha, Moćnog i Gordog. 

Gledajući u ovo najljepše zdanje na svijetu, hadžija treba Allahu Plemenitom zahvaliti što mu je omogućio da dođe do Njegove Kuće, da je vidi i osjeti takvo zadovoljstvo, ushićenje i ekstazu, koju nije doživio ni na jednom drugom mjestu u svome proteklom životu.
Gledajući Kabu, hadžija projicira scene Sudnjega dana i razmišlja o one dvije skupine: sretnika i nesretnika. Njega je Allah Uzvišeni učinio sretnikom da gleda Njegovu Kuću, pa treba moliti da mu omogući da uđe u onu skupinu sretnika na Sudnjem danu koji će biti upućeni u džennetske divote i ljepote, kao što osjeća danas sreću i ushićenje što mu je Allah omogućio da bude jedan od sretnika gledajući u Njegovu Kabu. 
I stvarno: susret s Kabom nije kao naši drugi susreti na ovom svijetu. Susreti sa voljenim osobama imaju svoju veličinu i ljepotu, ali susret i prvi pogled upućen ka Kabi je nešto posebno, veliko, veličanstveno... Čovjek ostane i bez riječi, i bez daha, i bez komentara! 

Gledao sam naše bosanske hadžije kako se, kada se prvi puta sretnu s Kabom, ukopaju i ostaju kao okamenjeni, riječi im odjednom prestanu teći sa usana kao da su nijemi a suze odmah navru na oči kao da su Vrelo Bosne ponijeli sa sobom u Mekku. I ja sam, vjerovatno, tako izgledao kada sam Kabu ugledao, ali ja sebe nisam mogao vidjeti, ja sam samo doživio ono što nikada nisam u životu i taj osjećaj se pamti do kraja svijeta i vijeka. 
Tako je sa svakim hadžijom koji se iskreno uputi da osjeti i doživi Kabu. On, tada, zaboravi i na sav dunjaluk i na rođenog babu! A to i jeste cilj ovog našeg zijareta: da osjetimo i shvatimo, da na ovom svijetu ništa nije toliko ni značajno ni važno, a da je najvažnije ono čemu idemo i stremimo: naš Allah, naša vjera, naš Poslanik i naš Džennet!
Samo jednim i to prvim pogledom na Kabu može da nam bljesne ta čista, biljurna istina! Zato pogled ka Kabi ima čudnu moć: jaku, snažnu, impresivnu! Ko imalo sumnja, neka ode do nje i neka pokuša ostati ravnodušan, pa će vidjeti da to nikada neće moći, jer čudne su njene moći!

dr.Šefik Kurdić

kaba1