utorak, 25 Septembar 2018

zavistZavidnik se protivi Allahovoj odredbi!

Zavist na bagodatima koje Allah podari nekom mimo nas je jedna od najrasprostranjenih bolesti savremenog doba.

Zavidnik nerijetko i nije svjestan da se na taj način protivi Allahovoj odredbi.

Allah je taj koji ljudima daje nafaku i blagodati, pa zašto zavidjeti na nečemu što je Allah iz svoje mudrosti podario drugome a nama uskratio ?! Sigurno je mnogo toga što je Allah podario nama a to isto uskratio drugima.

Zavidnošću insan ne postiže ništa osim što muči samoga sebe!

Gospodaru, očisti naša srca od opake bolesti zavidluka!

Mr.Elvedin Pezić
________________________________________________________________

Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte jedni druge mrziti, nemojte jedni drugima zaviditi, niti jedni drugima okretati leđa (prekidati međusobne komunikacije), nego budite Allahovi robovi, braća! Nije dozvoljeno muslimanu da napusti brata (muslimana) duže od tri dana.” (Muslim)

Prenosi Damre ibn Sa’leba, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ljudi će biti u dobru sve dok ne budu zavidili!“ (Et-Taberani) 

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se zavidnosti, jer zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva!” (Ebu Davud)

Prenosi Ebu Umame bin Sehl, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas vidi kod svoga brata ono što mu se dopada, neka mu poželi bereket!“ (Ahmed)