srijeda, 17 Juli 2024

flowersDva važna pojašnjenja u vezi sa hajzom/mjesečnicom (pitanja koja mi se često postavljaju):

1. Kada žena vidi jedan od dva znaka čistoće, "el-kassatul-bejda", bijelu tečnost ili nešto slično bijelom koncu i "el-džefaf", suhoću, smatrat će se čistom od hajza, i neće se obazirati na mutnoću i žutoću koje se poslije pojave;

2. Ako se nakon čistoće ponovo pojavi krv, sa svojstvima hajza, ta krv će se tretirati novim hajzom, pod uslovom da ona zajedno sa prvim hajzom i čistoćom između ne traje duže petnaest dana. Ukoliko bude trajala više od 15 dana, nova/druga krv smatrat će se istihazom.

mr.Semir Imamović