ponedjeljak, 17 Decembar 2018

salah5 Jedne prilike ušao je Allahov Poslanik kod Aiše, radijallahu anha, a bili su na hadžu, pa ju je zatekao kako plače, jer je radi dolaska menstruacije bila spriječena obaviti obrede. Umirio je njenu brigu riječima: "To je nešto što je Allah odredio Ademovim kćerkama." (Buharija)
Žena čija životna dob biva 65 godina, provest će u stanju menstruacije otprilike 12 godina (više/manje).


Neke od mora mogućih ideja kako održavati vezu sa Allahom u periodu nečistoće:

1. Studiranje tefsira kroz literaturu dostupnu našem govornom području. Svaki period nečistoće odrediti za jednu suru, za godinu dana rezultat će biti konkretan. Bez strategije, prođu mjeseci, a da nismo pročitale komentar neke sure. Jesmo li se zapitale nekad šta znači "ke'sen dihaka", "vesvasil hannas", itd.

2. Učenje napamet hadisa Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, iz kratkih zbirki koje navode odabrane hadise poput Rijadussalihin, 40 Nevevijinih hadisa, Bulugul meram, itd. bez obzira na nepoznavanje arapskog jezika, uz iščitavanje njihovih značenja i mudrosti koje nose (preporuka prema ličnom iskustvu, jer Allahov Govor i hadisi Allahovog Poslanika, bude kasnije potrebu i želju za učenjem i izučavanjem arapskog jezika)

3. Posjeta rodbini u tim danima.

4. Redovni zikr, makar bile od onih koje inače nemaju naviku redovno zikriti sunnetom preporučene zikrove - stečena navika u ovom periodu, pomoći će da se nastavi i u danima čistoće

5. podsticanje ukućana na post, uz pripremu hrane postačima - višestruka nagrada s višestrukim povodom.

6. Porodična halka islama ili porodični seminar - sedam dana sa ukućanima, naročito djecom, u vidu interaktivne islamske edukacije iz sire, ahlaka, osnovnih savjeta, propisa i kvizova. Porodica za uzor.

7. Obavezna mjesečna pismena evidencija navedenih aktivnosti, kako bi bila podstrek u narednim godinama, a i radi ličnog uvida u dane koji su mogli proći bez cilja i koristi, ali dobrom organizacijom i ispravnim nijjetom odveli su ne samo ženu, nego cijelu porodicu i društvo u veće sfere.

Svaka od vas zasigurno ima mnogo ideja, ali konkretno planiranje i strategija su jedini ključ njihovog ostvarenja. 
12 godina nije kratak period - prilika je za veliko dobro.

*Dokazi vrijednosti navedenih djela su izostavljeni, iako za sve imamo mnoštvo ajeta i hadisa.

Hanka Vlahovljak