srijeda, 17 Juli 2024

jutroKako da budeš nesretan i tužan kad te Allah stvorio da budeš u najboljem ummetu sa najboljim Poslanikom?!

Kako da budeš tužan kada imaš Gospodara, koji će ti suditi prema Svojoj milosti, a ne po pravdi?!

Kako da budeš tužan kad imaš Gospodara, koji je rekao: “Moja je milost pretekla Moju srdžbu”?!

Kako da budeš tužan kada tvoj Stvoritelj kaže: “Vi molite, a Ja ću vam se odazvati”?!

Kako da budeš nesretan i tužan a Plemeniti Allah kaže: “Na nebesima je vaša opskrba”, a nije rekao da je vaša opskrba na Zemlji, pa neko može da vam je uzme?!

Kako da budeš tužan kada je tvoj Allah rekao: “Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti”?!

Kako da budeš tužan pored saznanja da kod Allaha postoji stotinu milosti, od kojih je jednu spustio među Svoja stvorenja, a ostalih devedeset devet ostavio za Sudnji dan, nama, Svojim robovima?!

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah ima stotinu milosti, od kojih je jednu spustio među džine, ljude, životinje i gmizavce, pa su oni s tom jednom milošću međusobno brižni, samilosni, tako da je i divlja životinja brižna prema svome mladunčetu. Allah je ostavio devedeset devet milosti kojima će se smilovati Svojim robovima na Sudnjem danu.” (Muslim)

Zar da budeš tužan i bez nade a tvoj Gospodar milostiviji je prema tebi od tvoje rođene majke?!

 Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, pripovijeda: “Jednog dana dovedeno je roblje Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, među kojim je jedna žena uporno tragala za nekim. Kada je pronašla jedno dijete, privila ga je u naručje i podojila. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao nas je: ‘Šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?’ ‘Nikako’, odgovorili su prisutni, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dodao: ‘Doista je Allah milostiviji prema Svojim robovima od ove žene prema svom djetetu.’” (Buhari i Muslim)

Znaj da je jedan od najboljih ibadeta to da čovjek ima lijepo mišljenje o Allahu, a pokazatelj njegovog mišljenja o svom Stvoritelju jeste da je čovjek optimista u svakoj situaciji i svakome stanju.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čudno li je stanje vjernika! Njemu je uvijek dobro i takav slučaj nije ni s kim drugim osim sa vjernikom: ako ga snađe kakva blagodat, on je na njoj zahvalan, pa mu je u njoj dobro, a ako ga snađe kakva nevolja, on je na njoj strpljiv, pa mu i u njoj biva dobro.” (Muslim, 2999)

Za muslimanku.org pripremio brat A. Ž.