utorak, 18 Februar 2020

duaUzvišeni Allah kaže:

Oni koji poslije njih dolaze, govore:''Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koja su nas u vjeri pretekla...'' (El Hašr, 10)

''...i traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice...'' (Kur'an, Muhammed, 19)

(Ibrahim reče: ) ''Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima, na Dan kada se bude polagao račun!'' (Kur'an, Ibrahim, 41)

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ''Kada god musliman bude potajno upućivao dovu za svoga brata muslimana, melek svaki put kaže: 'I tebi isto tako!'' (Muslim, 2732.)

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
''Allah prima dovu koju Mu čovjek kriomice uputi za svoga brata muslimana. Kod njegove glave nalazi se melek koji je zadužen da svaki put, kada čovjek zamoli za dobro svome bratu, kaže:
'Amin! – Bože uslišaj!, a i tebi isto tako.'' (Muslim, 2733.) 

(Rijadus-salihin)