petak, 22 Januar 2021

muslima65

Prelomi.

Ne traži pažnju onoga, ko ne obraća pažnju na tebe. Ne trči za onim koji ne vidi prijatelja u tebi. Ne tuguj kada te izbjegava neko do koga je tebi stalo.
Ne dozvoli sebi da budeš samo opcija kada nema bolje. 

Gospodar, Vladar svih svjetova traži tvoju pažnju, tvoje vrijeme, tvoju ljubav, a ti je nudiš onima koji ti srce nogom gaze.

To te Allah Sebi poziva. Allah želi da mu vrijeme posvetiš. On voli tvoju pažnju. On za svaki minut Njemu posvećen nagrađuje i Sebi približava.
Zar možeš imati boljeg prijatelja od Allaha?!
Odazovi se najljepšem pozivu. Prijatelja nađi u Kur'anu. On odmara, on ne odlazi, on ne sekira, on ne gazi po duši. Ljudi često jesu. 

Zar da sebe daješ za one koji ti duši štetu čine?!
Allahu se vrati, pa će sve u tvome životu da se sredi. Onako kako On zna da je najbolje.
_______________________
Kaže Uzvišeni Allah:

 ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.”  (Ali Imran, 31.)

Ummu Sara žužić