ponedjeljak, 16 Juli 2018

kuran99- Kad sam se udala, svekrva mi je prilikom ulaska u kuću, stavila Kur'an ispod pazuha.

Opširnije...

zavistZavidnik se protivi Allahovoj odredbi!

Opširnije...

Allah1Da li te Allah voli...?

Allah, dželle šanuh, je rekao u hadisi-kudsiju: "Kada zavolim Svoga roba postaću njegov sluh kojim čuje i njegov vid kojim gleda..."(Buhari), tj. sačuvat će njegov sluh i vid od svega što je zabranjeno.

- ako si od onih koji ogovaraju ili slušaju/čitaju ogovaranje, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od onih koji potvaraju ili slušaju/čitaju/prenose potvore, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od onih koji vrijeđaju ili slušaju uvrede, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od besposličara ili onih koji slušaju/čitaju besposlice, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od onih koji slušaju muziku, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio.

- ako si od onih... zapitajmo se!

mr.Amir Smajić