srijeda, 17 Juli 2024

Bgibet1io je starac koji je sirio glasine o svome komšiji da je lopov. Kao rezultat toga, mladić je uhapšen, ali je nekoliko dana nakon toga dokazano da je mladić nedužan.

Opširnije...

Bajram mubarek olsun želi vam tim stranice, sa dovom Allahu da ga u hajru, zdravlju i bereketu provedete sa svojim najmilijima.

svemir islam''Promatrač će u Kur'anskoj retorici zapaziti kako Allah kori Svoje miljenike na blag i dostojanstven način, ali, i pored ukora, On im prašta greške, prelazi preko njihovih posrtaja, traži im isprike, popravlja njihove mahane i manjkavosti, štiti ih, brani i potpomaže.
Opširnije...