utorak, 10 Decembar 2019

Članci

Allahova VlastZanimljivo mi je to da mnogi ljudi danas, kada spomeneš džinne i šejtane, plaše se, drhte od straha, te se, nakon što čuju ili pročitaju nešto o tome, osvrću stalno oko sebe, okreću, jer imaju onaj osjećaj da je neko iza njih, da ih neko posmatra...a tek ako je kojim slučajem noć, pa trebaju sami u sobi zaspati... 

Međutim, mnogi od njih, bar oni koje ja poznajem, ne obavljaju namaz, ne druže se sa Kur'anom (sami to priznaju), zaboravljaju na svoga Gospodara i ne izvršavaju obaveze prema Njemu. Drugim riječima, ne boje Ga se, jer da jesu, bili bi Mu poslušni u onim stvarima koje je strogo naredio da činimo.
Ali, džinna i šejtana se plaše. :) 

On je stvorio i nas i njih. On je Onaj koji stalno motri na nas i poznaje naša srca bolje od nas samih. Njemu ništa nije skriveno, i ne možemo se sakriti od Njegovog pogleda, a džinni su samo Njegova stvorenja, poput nas.
Nama je dao zaštitu protiv njih, samo je trebamo na pravi način koristiti. Allahu ćemo se vratiti, i račun polagati, i mi i oni. 

Pa od koga trebaš ustvari da strahuješ i čije kazne da se plašiš?!

Neki od ljudi čak za sebe kažu da su ateisti, da ne vjeruju u Boga. Oni vjeruju u nauku i da je sve ''Majka priroda'' stvorila i održava, ali se ipak plaše šejtana i džinna. :) 

Allah u Kur'anu kaže: “To vam je samo šejtan (koji je) plašio pristalice svoje, pa ih se ne bojte, nego se Mene bojte, ako ste vjernici!” (Ali Imran, 175).

Uzvišeni Allah, obraćajući se Iblisu, kaže:
''Ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim! A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!'' (El-Isra, 65.)

Zar da se plašiš stvorenja, a ne plašiš Stvoritelja?
Divan li je On Gospodar, koji prašta i Samilostan je, pogotovo prema vjernicima, ali i kažnjava kada se Njegove granice prelaze.

Allah da nas sačuva zla vidljivog i našem oku nevidljivog, spletki ljudi i džinna, i uputi najljepšom uputom, te bude nama Zadovoljan. 

Ummu Sara Žužić

bila jeImaj jedno na umu, a to je da tvoja ljepota nije tvoja. Tvoje tijelo nije tvoje, niti si ti njegova vlasnica.

Opširnije...

ćefiniNjenu ljepotu crvi će da pojedu! 

Opširnije...

ALLAH12Sestro moja voljena, pusti toliku negativnost i uživaj u životu, jer život je lijep, on je poklon od Allaha.

Opširnije...

Happyy


Recept za tvoju sreću je tu, uz tebe. Oduvijek je i bio.

Opširnije...