petak, 19 Januar 2018

bebyKad dođe prinova u kuću, svi žele da je vide: rodbina, prijatelji, komšije. 

Svako od njih, na tek rođenu bebu gleda sa oduševljenjem i divljenjem. Međutim, neki od njih, veoma često (uglavnom iz zaborava ili zbog uzbuđenja), tokom gledanja u bebu, ne blagosivaju je riječima:"Mašallah", što, ako Allah odredi može doći do uroka, a samim tim, i do određenih problema kod bebe (nekontrolisan plač, nespavanje, odbijanje dojenja majke, žutilo u licu)
Svakako, ovo mogu da budu i medicinski problemi, tako da se treba prvo potražiti savjet pedijatra.

Da bi se spriječilo djelovanje uroka, odnosno da bi roditelj zaštitio svoje dijete od urokljivih očiju, neka urade sljedeće.

- Kad vam se neko najavi u goste ili vi trebate nekoga sa bebom da posjetite, sa nijjetom zaštite, možete dijete od uroka zaštiti na dva načina:

1. Sakupite dlanove ruku prema licu i unutar dlanova proučite sure: Ihlas, Felek i En-Nas i dovu: U'izukum bi kelimatillahi tamme, min kulli šejtanin ve hamme, ve min kulli 'ajnin lamme, a zatim u zatvorene dlanove puhnite i takvim rukama potarite po bebi, lice, glava, prsa i komplet tijelo.

2. Drugi način je isti kao i prvi, samo ne morate učiti u ruke, nego pored bebine glave proučite gore navedeno, i onda lagano puhnete u nju, od glave pa prema dolje.

Nakon ovoga, uz Allahovu pomoć, vaša beba, biće zaštićena od džinskog i ljudskog uroka.

Ovako isto možete bebi proučiti i pred spavanje.

Saudin Cokoja, prof.

majka7Mnoge majke ne znaju ispravan način učenja rukje za djecu.
Opširnije...

suze

U toj noći saznajemo da je Medina preselila na bolji svijet. Bila nam je draga svima, ali eto Allahu je bila draža, On, subhanehu ve te‘ala, uzeo ju je Sebi.

Opširnije...