petak, 14 Juni 2024
svijetŽivot na ovom svijetu izuzetno je kratak. To su minute i sekunde, dani i noći, i ništa više. Vrijeme je život. Ono je vrednije od zlata i srebra, od ugleda i položaja: “‘A zar vam život produljili nismo da bi se u njemu opomenuo onaj koji se treba opomenuti, a dolazio vam je i onaj koji opominje?!’” (Fatir, 37); “‘Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da se Nama nećete vratiti?’ Pa neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! Nema boga osim Njega, Gospodara Prijestolja plemenitog!” (El-Muminun, 115, 116)

Radi čega si stvoren?


Čovječe, koji si stvoren radi ibadeta, radi provođenja vremena u spominjanju Allaha, radi velike poruke, jesi li se zapitao bilo šta u vezi s traćenjem vremena? Jesi li se ikad upitao u šta provodiš dane i noći? Znaš li u šta si potrošio svoj dosadašnji život?
Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, život prije smrti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, zdravlje prije bolesti i bogatstvo prije siromaštva.”1

Odmor
Ljetni odmor, kojem se raduju učenici i učenice, studenti i studenice, koji je općeprihvaćen u svijetu, nije odmor kod Svevišnjeg Allaha, Gospodara nebesa i Zemlje: musliman će imati slobodno vrijeme i olakšanje tek onda kad stupi u Džennet.
Razmislimo o Allahovim, dželle šanuhu, riječima: “Robuj svom Gospodaru sve dok te smrt ne pohodi!” (El-Hidžr, 99). I znajmo da nikad nismo zapostavljeni, melek na desnom ramenu uvijek bilježi dobro koje učinimo, a onaj drugi, na lijevoj strani, ne izostavlja grijeh koji počinimo. Pa, ima li skloništa pred Allahom osim u Njega?!
 
Autor: Aid el-Karni

Za Muslimanka.org preveo i obradio: prof. Abdurrahman Kuduzović____________________
[1] Ibnul-Mubarek, u djelu Ez-Zuhd (2), Ebu Nuajm, u djelu Hil’jetul-evlija, 4/148, Ibn Ebu Šejba (34319), El-Kudai, u djelu Musneduš-šihab (729) i El-Bejheki, u djelu Šuabul-iman (10250), kao predanje Amra b. Mejmuna. Vidjeti: Miškatul-mesabih (5174). Hadis je zabilježio i imam El-Hakim (7864), ali preko Ibn Abbasa, radijallahu anhu.