petak, 14 Juni 2024
cvijece lijŽene muslimanke, su u očima Zapada, često smatrane potlačenim i kao one kojima se ne pridaje pažnja. Sam Kur'an, preko hadisa, i bezbroj primjera iz života ashaba, tabi'ina i kasnijih generacija govori nam da je to samo obična propaganda, antiislamizam. Imam Zehebi je u svom kapitalnom djelu "Sijeru e'alami-nubela", spomenuo veliki broj žena koje su bile muhaddisi, učenjaci, šejhovi, prenosioci hadisa itd.

Između brojnih drugih, spomenuo je i Ummu Derda es-Sugra, suprugu ashaba Ebu Derda'a, radijallahu anhu, za kojeg je Poslanik, alejhiselam, rekao da je on povjerenik ummeta. Imam Zehebi ju je, kao i brojne druge učenjake, nazvao gospođom, alimom, fekihom.
Cijenjene sestre, ona je primjer žene učenjaka, uzimala je znanje od ashaba i ashabijki, posebno od svog voljenog muža Ebu Derda'a. Naučila je Kur'an dok je bila dijete, i od svoje rane mladosti je bila u halkama znanja. Od ashaba je prenijela veliko znanje, a ponajviše od Ebu Derda'a, Selmana Farisije, Aiše, Ebu Hurejre i drugih ashaba, radijallahu anhum edžmein. Od nje su kasnije znanje preuzimali mnogi iz generacije starijih tabi'ina.

Vladari muslimana su joj ukazivali veliko poštovanje, pa je tako npr. Abdulemelik ibn Mervan, halifa koji je sagradio Kupolu na stijeni u Jeruzalemu, sjedio pred njom radi uzimanja znanja i razumijevanja vjere od nje.
O međusobnoj ljubavi Ummu Derda'a i njenog voljenog supruga govori sljedeći događaj. Kada se približio čas smrti Ebu Derda'u, radijallahu anhu, on mu je rekla: "Ti si me zaprosio od mojih roditelja na dunjaluku, pa sam se udala za tebe, a sada ja tebe prosim da budeš moj muž u Džennetu na ahiretu. Nakon njega se više nije udala."
Imam Zehebi također navodi da su žene, zajedno sa Ummu Derdaom, znale toliko ibadetiti, klanjajući noćni namaz, sve dok im noge ne bi otekle.
 
U njenom životu je poruka za sve djevojke koje vole znanje, za sva iskrena srca. Živjela je najčasnijim mogućim životom, vjerničkim, a poštovanje i kazivanja o njoj će ostati do Sudnjeg dana da se kazuju i prepričuju kao primjer one koja je upotpunila svoje znanje i častan život. Nisu nju učenjaci, ashabi, ashabijke, druge žene i vladari poštovali zbog njene ljepote, jer ona je prolazna, poštovali su je zbog njene časti i ogromnog znanja.
Ummu Derda je živjela časnim, kreposnim, učenjačkim, islamskim, pobožnim životom sve dok joj nije došao trenutak da napusti ovaj svijet, poziv sa nebesa koji se ne može odbiti. Napustila nas je, ova velika alimka, 81. godine po hidžri, Allah joj se smilovao i podario joj najveće deredže Dženneta.

Eldar Tutnić