srijeda, 17 Juli 2024

ramazan88

U ovoj noći mnogi robovi će se svome Gospodaru vratiti. U ovoj noći mnoge sestre će Gospodara svojim hidžabom obradovati, jer Allah voli kada mu se robovi nakon grijeha vrate. Neka duh ramazanskih noći i tvoju dušu dotakne, neka ljepota islama ojača tvoje korake na Njegovom putu. 

Na Sudnjeme danu naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, će svjedočiti protiv onih koji vjeru nisu prakticirali. Uzvišeni Allah kaže: “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.” (El-Bekare, 143)

Možda će reći “Gospodaru moj, na Uhudu sam bio ranjen boreći se da islam dođe do onih koji će doći nakon mene, a oni su se poveli za svojim prohtjevima i odbacili propise islama. 
Gospodaru moj, vlast i imetak su mi bili ponuđeni, ja sam ih odbio, trpio sam glad, vezao kamenje za stomak od boli da bi im dostavio Tvoju vjeru, a one nisu mogle nositi mahramu na glavi...”
Možda na Sudnjem danu svjedok protiv nas budu i muslimani Palestine koji u ratu ibadete puno puta više nego mi u miru. Možda budu i svjedok protiv nas naše sestre iz Sirije koje pokrivene spavaju, jer se boje da ako presele u toku noći, neko ih ne vidi bez hidžaba.

Još jedan ramazan ispraćamo, još od jednog se rastajemo, nesigurni da ćemo dočekati idući. Da znaš da ti je ovo posljednji ramazan sigurno Bajram ne bi dočekala bez mahrame. Ali ko ti garantuje da nije...

Meliha Preljević