četvrtak, 30 Maj 2024

dua

Ibn Tejmijje napusti ovaj svijet neoženjen, bez potomstva koje bi dovilo za njega, a ostavi čitav ummet da ga se sjeća po znanju koje je ostalo iza njega. 

Imam Nevevi, također, nije iza sebe imao niti suprugu, niti dijete, ali ima li neko da ne zna za Četrdeset Nevevijevih hadisa, pored ostalih poznatih djela na kojima je proveo život.

Muffesir Ibn Džerir et-Taberi, kao i dvojica prethodno spomenutih velikana, nije imao suprugu i nije ostavio djecu da ga se sjećaju u dovi. Iza njega je ostalo more u kojem je lijepo plivati, do Sudnjeg dana, a stiže mu okean dova za dobro koje je pružio.

Nekome Allah uskrati ono što se u društvu podrazumijeva imati, ali ni ne slutimo čuda Allahove mudrosti kojima ih Allah obaspe. 
Iako su ovo blješteće svjetiljke našeg ummeta koji su imali bereket kakav je teško razumski i uokviriti, svako od nas treba stremiti trajnim vrijednostima, onima koje protokom vremena bivaju sve ljepše, ma koliko sitne bile. 
Ko li će se nas dovama sjećati, kad naše djece više ne bude?

Hanka Vlahovljak