srijeda, 17 Juli 2024

isaaVeoma rasprostranjena pojava među našim muslimanima, jeste psovanje Isusa, Gospe i ''božije majke!'' U ljutnji, svađi ili nekom dokazivanju, nažalost osim psovanja Boga (Allaha), a o tome sam već pisao, muslimani veoma često posežu za psovanjem Isusa i "božije majke", misleći time na Mariju.

Vjerujem, da velika većina njih, to radi iz vjerovanja i ubjeđenja, kako je Isus kršćanski svetac, kao i njegova majka Marija, koju psuju kao i Gospu, pa eto, ko' biva ne fali, to je "njihovo"

Ovo je strogo zabranjeno iz dva razloga!

- Psovanje Isusa, je ustvari psovanje Božijeg poslanika ISA, a.s., kojeg je Allah odlikovao velikim stepenima. Dovoljno je kazati tri stvari: on je pretposljednji Božiji poslanik na Zemlji, najavio je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i Allah mu je objavio knjigu Indžil. A i jedan je od najodabranijih poslanika.
Isus ili Isa, radi se o istom čovjeku, samo što je njegov biblijski naziv Isus a kur'anski, Isa, a.s., tako da onaj koji psuje Isusa, ustvari psuje Božijeg poslanika, Isa, a.s., a psovanje poslanika, spada u veoma teške grijehe, čak znaju čovjeka izvesti iz vjere u određenim situacijama.

Gospa ili "božija majka", je u stvari po kršćanskom vjerovanju Marija, dok se kod nas muslimana, kur'anskim kazivanjem, ta žena zove Merjem. Merjem nije božija majka, jer muslimani vjeruju da je to bila čestita i plemenita žena, koja je rodila Allahovom voljom svoga sina Isa, a.s., Božijeg roba i poslanika. Ali, psovanje Marije ili pogrdan govor o njoj, je ustvari psovanje hazreti Merjem, posebno što joj se dodaje titula "božija majka" i onda kao takva psuje. Teški grijeh, kojeg muslimani moraju da izbace iz svog rječnika.

- Drugi razlog, jeste psovanje i omalovažavanje svetinja kod pripadnika drugih vjera. Zabranjeno je, a nije lijepo ni kulturno, da se psuju svetinje drugih vjera. Uzvišeni je rekao:" "Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne znajući šta govore Allaha grdili." (El-En'am, 108)

Kako god, nije nama drago da nam neko psuje džamiju, munaru, Kur'an, Ka'bu i sl., tako ni kršćanima recimo, nije drago da im se psuje crkva, krst i sl. A gore spomenuti ajet, lijepo objašnjava, šta se može desiti, ako budemo ružno govorili svetinjama drugih vjera, koje oni obožavaju ili veličaju.

Dakle, da ponovim, Isus je ustvari Božiji poslanik, Isa, a.s., a njegova majka Marija je Merjem, to su iste osobe, i strogo je zabranjeno njihovo psovanje ili omalovažavanje.

Saudin Cokoja, prof.

sala 1 aprilNažalost, jedan negativan običaj kojeg su muslimani preuzeli od nevjernika je i učestvovanje u prvoaprilskoj šali/laži.

Opširnije...

sdo2Sa ponosom i velikim zadovoljstvom vam predstavljamo novu internetsku stranicu namijenjenu ženi muslimanki. 

Opširnije...

ženaOpširnije...