petak, 14 Juni 2024
muhammedalii 


Muhammed Aliju je ponuđena zvijezda sa njegovim imenom na Holivudskom šetalištu slavnih (Hollywood Walk of Fame), ali je on odbio i rekao:

“Ja nosim ime našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nemoguće je da dopustim ljudima da gaze po njegovom imenu.”

On je jedini čije se ime ne nalazi na trotoaru Holivudskog šetališta slavnih, ono visi okačeno o zid.